Preventiemedewerker cursus

  • Home
  • /
  • Preventiemedewerker cursus
Afbeelding van een bouwplaats waar werkmensen met helmen oplopen.
Wij verzorgen

Preventiemedewerker cursussen

De Arbowet stelt als eis aan bedrijven, organisaties, scholen en instellingen te zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn voor hun werknemers door middel van het voeren van arbeidsomstandighedenbeleid (Arbobeleid). Het doel hiervan is om risico’s als gevolg van het werk, zoveel mogelijk te elimineren, dan wel te beheersen, waardoor het verzuimvolume en WIA-instroom (WIA = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) beperkt wordt.

Werkgevers zijn verplicht om daartoe een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te (laten) voeren. Op basis van deze RI&E wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Daarna wordt de RI&E met Plan van Aanpak eventueel beoordeeld door een gecertificeerde kerndeskundige.

De arbodeskundige van Hulst Bedrijfsveiligheid BV heeft al jaren een deskundigheid en een zeer brede ervaring in het uitvoeren van een RI&E inclusief Plan van Aanpak en de samenwerking met gecertificeerde kerndeskundigen om de RI&E te (laten) toetsen. Met deze expertise hebben zij een cursus ontwikkeld om gebruikers op te leiden tot preventiemedewerker om zo het eigen Plan van Aanpak van de uitgevoerde Risico, Inventarisatie & Evaluatie te waarborgen en daar waar mogelijk uit te voeren.

In de RI&E worden alle veiligheids-, gezondheids-, en welzijnsrisico’s aan de hand van een vastgestelde systematiek geïnventariseerd en geëvalueerd. Deze risico’s hebben betrekking op zowel de relevante administratieve processen (arbeidsinhoud en organisatie van arbeid), als bedrijfsmatige processen (arbeidsomstandigheden). Het Plan van Aanpak vormt de omslag hiervan, vertaald in termen van concrete maatregelen, alsmede het tijdsbestek waarbinnen deze maatregelen redelijkerwijs uitgevoerd en geïmplementeerd dienen te zijn. Hier zullen we het met de cursus preventiemedewerker uitgebreid over gaan hebben.

Afbeelding van een bouwplaats waar werkmensen met helmen oplopen.
WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag