Programma van Eisen

  • Home
  • /
  • Programma van Eisen
Wij verzorgen

Programma van Eisen

Een Programma van Eisen (PvE) voor brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties is een belangrijk document dat afspraken tussen eisende partijen, gebruiker en eigenaar vastlegt. Dit document voorziet hoe u de brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie vervolgens dient te realiseren. De Norm NEN 2535 en NEN 2575 eist dat er een Programma van Eisen wordt opgesteld. Het Programma van Eisen, afgekort een PvE beschrijft de uitgangspunten van de brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie.

Wat staat er in een PvE?

In het PvE worden alle uitgangspunten van een brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie waarmee de projecteringsdeskundige een brandmeldinstallatie kan ontwerpen, vastgelegd. Bij het ontwerp van een brandmeldinstallatie moet rekening worden gehouden met het soort brandverschijnsel dat voor dat gebouw te verwachten is. Dit is tevens opgenomen in het PvE. 

Buiten het schrijven van een programma van eisen kunnen wij u ook helpen met het maken van de projectie van de brandmeldinstallatie of ontruimingsinstallatie. Wij maken dan voor u het ontwerp.

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag