Ontruimingsoefeningen

  • Home
  • /
  • Ontruimingsoefeningen
Wij verzorgen

Ontruimings-
oefeningen

Om een ontruimingsoefening effectief in de organisatie te introduceren is het aan te bevelen dit stapsgewijs op te bouwen. Bij iedere stap kan de moeilijkheidsgraad worden opgevoerd. Voor de ontruimingsoefening is er de keuze om uit één van de drie fases gebruik te maken, wat afhankelijk is van hoe vaak de ontruimingsoefening uitgevoerd is in de afgelopen jaren en waar voor nu de voorkeur naar uit gaat.

Fase 1: De ontruimingsoefening is aangekondigd en iedereen weet dat deze plaatsvindt.
Fase 2: De ontruimingsoefening is alleen bekend bij de directie en eventueel bij de BHV’ers, verder weet niemand dat deze plaatsvindt.
Fase 3: De ontruimingsoefening is onaangekondigd en niemand, op één persoon na waar de afspraak mee gemaakt is, weet er dus van af dat deze plaatsvindt.

Table top

Alle fases betreffen volledige ontruiming

Bij alle drie de fases is er sprake van een volledige ontruiming van het object/de verdiepingen. Het is dan mogelijk het ontruimingsplan op effectiviteit en functionaliteit te toetsen. Belangrijke aspecten zijn:

  • De snelheid waarmee alle aanwezigen het object verlaten;
  • Het werken met de eigen uitrusting, middelen volgens de instructies en procedures zoals deze zijn vastgelegd in het ontruimingsplan;
  • Het zelfverzekerd optreden en alert reageren op de situatie, de snelheid van handelen en het werken in teamverband met aandacht voor eigen veiligheid en die van anderen;
  • De controle op de verzamelplaats buiten het object;

Bij de oefeningen wordt uitgegaan van brand als calamiteit en de plaats van handeling kan bijvoorbeeld de kopieerruimte, pantry of serverruimte zijn. Na overleg en uitsluitend na goedkeuring met de betreffende directie kan eventueel worden besloten een hoeveelheid rook toe te passen om zo een bepaalde route die normaal wordt gebruikt te blokkeren.

Vooraf betrokken partijen op de hoogte

Voorafgaand aan de oefening zal een medewerker van Hulst Bedrijfsveiligheid BV de brandweer en/of de particuliere alarmcentrale op de hoogte brengen.

Na afloop van de oefening vindt er een evaluatie plaats welke ten doel heeft de eventuele tekortkomingen in de procedures/instructies in beeld te krijgen.
Hulst Bedrijfsveiligheid BV zal tevens een verslag maken van de gehele oefening en deze voorzien van fotomateriaal.

Na de ontruimingsoefening wordt een bevindingenrapport gemaakt. Dit zijn opmerkingen omtrent de praktijksituatie die tijdens de inspectie zijn aangetroffen. Men kan daarbij denken aan geblokkeerde nooduitgangen, losstaande blussers, onbereikbare handbrandmelders, niet brandende transparant verlichting etc. In dit rapport wordt verwezen naar de huidige wetgeving.

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag