Brandveiligheidsinspecties

  • Home
  • /
  • Brandveiligheidsinspecties
Wij verzorgen

Brandveiligheids-inspecties

U als gebruiker van een gebouw wil weten of het gebouw voldoet aan de eisen die binnen de wet- en regelgeving worden gesteld op het gebied van brandveiligheid. Belangrijk gegeven is dat de eigenaar en gebruiker van een gebouw gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid in het gebouw. Bij een brandveiligheidscan, ook wel brandveiligheidsinspectie genoemd, wordt gekeken of uw gebouw voldoet aan het wettelijke niveau voor brandveiligheid. Belangrijk bij een brandveiligheidsinspectie is dat voorafgaand de beschikbare tekeningen worden bestudeerd. Deze tekeningen geven de huidige indeling en gebruik van het gebouw weer. De inspectie brandveiligheid is als het ware een nulmeting van uw gebouw.

Waar kijken wij naar?

Er wordt tijdens de scan gekeken naar:

  • De bouwkundige staat van uw gebouw;
  • Brandveiligheidsinstallaties zoals brandmeld-/ontruimingsinstallatie, noodverlichting enz.;
  • Blusmiddelen (brandslanghaspels en handbrandblussers)
  • BHV organisatie;
  • Ontruimingsplan en ontruimingsplattegronden;
  • Jaarlijks wettelijk verplichte ontruimingsoefening;
  • Onderhoudscontracten van de aanwezige installaties.

Resultaat van de brandveiligheidsscan is een helder rapport met de geconstateerde gebreken en praktische aanbevelingen. De aanbevelingen kunnen gebruikt worden om de brandveiligheid in het gebouw te verbeteren.

WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag