Ontruimingsplattegronden

 • Home
 • /
 • Ontruimingsplattegronden
Wij verzorgen

Ontruimings-
plattegronden

Een belangrijke aanvulling op de reeds aanwezige vluchtwegsignalering zijn ontruimingsplattegronden. Op een ontruimingsplattegrond wordt puur grafisch de plattegrond van een gebouw of een deel hiervan aangegeven inclusief de vluchtwegaanduiding conform de geldende wetgeving. De plattegronden zijn ten behoeve van de ophanging op strategische punten in een gebouw en ter oriëntatie van de bewoners en bezoekers. Op de plattegronden zijn buiten de vluchtwegen de nooduitgangen, handbrandmelders, blusmiddelen, enz. aangegeven.

Tekeningen:

Om deze tekeningen te kunnen vervaardigen is het noodzakelijk te kunnen beschikken over recente bouwtekeningen/indelingstekeningen.
Het is een voordeel wanneer u de tekeningen digitaal aanlevert in DWG i.v.m. de tijd die dan nodig is voor het vervaardigen van de tekeningen.

 

De gegevens die dienen te worden verzameld voor de tekeningen zijn:

 • Blussers;
 • Brandslanghaspels;
 • Handbrandmelders of ontruimingsmelders;
 • Afsluiter gas / water / elektra;
 • Compartimentscheidingen (30 en 60 minuten);
 • Locatie brandmeldcentrale met toebehoren;
 • Nooduitgang en uitgang;
 • Brandweer ingang;
 • Droge blusleiding met koppelingen per verdieping;
 • Sleutelkluis.

De door Hulst Bedrijfsveiligheid BV gebruikte software met symbolen/pictogrammen welke zijn gebruikt op de aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen gaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke gemaakte afspraak niet in eigendom over op de opdrachtgever.

 
WAT VINDEN ONZE KLANTEN?

Onze klanten delen
hun ervaringen graag